HEADER
Inlab - vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khiếm thị
Nền tảng nguồn lực cộng đồng về dữ liệu tiên phong tại Việt Nam
Bạn có dữ liệu cần được dán nhãn? Đóng góp dữ liệu hỗ trợ chống covid19
GIỚI THIỆU
  Nền tảng nguồn lực cộng đồng (Crowd Sourcing) là nền tảng hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành công việc, nhiệm vụ bằng cách cộng tác với lực lượng lao động bên ngoài (ví dụ: dán nhãn dữ liệu, xác thực thông tin, khảo sát nhanh, ...)
  Nền tảng này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho các cá nhân, nhà phát triển, công ty, tổ chức cần nhiều dữ liệu để đẩy mạnh việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các mô hình học máy
VẤN ĐỀ
6.2
triệu người
Theo báo cáo điều tra dân số của Tổng cục Thống kê công bố tháng 1 năm 2019, Việt Nam có 6.2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, chiếm 7.06% tổng dân số
1.03
triệu người
Trong số những người khuyết tật kể trên, có 1.03 triệu người bị khuyết tật thị lực (khiếm thị)
9.000
người
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn quốc có 9.000 người khiếm thị biết sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính
ỨNG DỤNG
Dán nhãn dữ liệu
Tạo dữ liệu âm thanh để tổng hợp giọng nói
Tạo văn bản dạng hội thoại
Bạn có dữ liệu cần dán nhãn?
Liên hệ chúng tôi