InLab đang thử nghiệm dự án phân loại ban đầu những người có dấu hiệu về bệnh đường thở dựa trên việc phân tích tiếng hơi thở của họ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid19
Hãy gửi cho chúng tôi bản ghi âm tiếng hơi thở của bạn
Bắt đầu
HƯỚNG DẪN
BƯỚC 1
Vào phần ghi âm trên điện thoại và nhấn nút bắt đầu ghi âm, lưu ý để micro của điện thoại/máy tính gần cơ thể để chất lượng ghi âm được tốt hơn.
BƯỚC 2
Mỗi lần hít sâu trong khoảng 4 giây, giữ lại 1 giây rồi tiếp tục thở ra trong 4 giây
BƯỚC 3
Lặp lại bước trên 3 lần
BƯỚC 4
Kết thúc ghi âm, điền đơn bên dưới, chọn đoạn ghi âm vừa rồi và ấn nút gửi
ĐƠN ĐĂNG TẢI
Trường hợp nào mô tả tình trạng của bạn rõ nhất? *0%